Manuel 'Guajiro' Mirabal

Biography of

Manuel 'Guajiro' Mirabal